Pobočka Prešov a Košice

Informácie o nás

Oblasti špecializácie

 • Právo obchodných spoločností
 • Realitné právo 
 • Autorské právo a ochrana duševného vlastníctva
 • Mimosúdne vyrovnania a vymáhania pohľadávok
 • Oblasť GDPR a ochrany osobných údajov
 • Komplexné podnikateľské poradenstvo v právnej oblasti

Vedenie advokátskej kancelárie

JUDr. Ján Luterán - advokát

 • 2002 - 2007 denné štúdium UPJŠ KE Právnická fakulta
 • Jún 2007 získal titul Mgr. v odbore právo
 • September 2007 získal titul JUDr. v odbore právo
 • pôsobil ako riaditeľ IUSTITIA n.o.
 • pôsobil ako riaditeľ Národného poradenského centra
 • absolvoval prax advokátskeho koncipienta a pôsobí ako advokát zapísaný v SAK

Naše projekty

image1

ZALOŽENIE SRO PREŠOV

Pre našich klientov, ktorí podnikajú alebo plánujú podnikať v Prešovskom kraji sme spustili v roku 2018 portál založenie sro prešov

ZALOŽENIE SRO KOŠICE

Pre našich klientov, ktorí podnikajú alebo plánujú podnikať v Košickom kraji sme spustili v roku 2019 portál založenie sro košice