Pobočka Prešov a Košice

Oblasť pôsobenia

image1

Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Naša advokátska kancelária sa špecializuje na zakladanie a zmeny obchodných spoločností ako aj iných subjektov súkromného práva. Najčastejšie zakladáme a vykonávame zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, občianske združenia a neziskové organizácie. Radi Vám pomôžeme v tejto oblasti.   

Napríklad službu založenie sro poskytujeme za konečnú cenu 80 eur + súdny poplatok (znížený na polovicu pri podaní návrhu advokátom). 


Komplexný servis pri prevode nehnuteľností

  

Pri prevodoch nehnuteľností poskytujeme komplexný servis ako fyzickým osobám, tak aj partnerským realitným kanceláriám. Najčastejšie poskytovanou službou je autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom. Najbežnejšia u nás advokátom autorizovaná kúpnopredajná zmluva na nehnuteľnosť je poskytovaná za cenu 130 eur vrátane poplatku za návrh na vklad. Častou službou je aj služba advokátskej úschovy už od 30 eur za službu. 

  

Zápisy do registra partnerov verejného sektora

  

Subjekty obchodujúce so štátom, alebo poberajúce dotácie nad určitý finančný limit sú povinné byť vedené v registri partnerov verejného sektora. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný servis v tejto oblasti už za cenu od 189 eur. 

Vymáhanie pohľadávok

  

Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie je vysoko efektívne, nakoľko legálnym spôsobom prostredníctvom predžalobných výziev a následných rokovaní s protistranou často presvedčíme subjekt, že je výhodnejšie si záväzok splniť. V prípade neúspechu v rokovaniach nasleduje upomínacie konanie, kde pri zastúpení advokátom náš klient platí len polovičný súdny poplatok vo výške 3 percent z vymáhanej sumy namiesto 6 percent v prípade, ak by postupoval vo veci sám. 

Právo duševného vlastníctva

  

Na poli práva duševného vlastníctva najčastejšie pomáhame klientom so zápisom ochranných známok, dizajnov a iných typov ochranných inštitútov v oblasti práva duševného vlastníctva ako pre územie SR, tak aj pre územie EÚ. Aj v tomto prípade je výhodou polovičný súdny poplatok pri využití služieb advokáta oproti samostatnému konaniu klienta. V mnohých prípadoch klient zaplatí za službu advokátovi a súdny poplatok spolu menej ako by ho stál samotný súdny poplatok pri samostatnom postupe. Služba zápisu ochrannej známky v SR je v našej advokátskej kancelárii poskytovaná za cenu od 99 eur

Oblasť ochrany osobných údajov - GDPR

  

Hneď po predstavení prvotných úvah o celoeurópskej úprave oblasti ochrany osobných údajov sa naša advokátska kancelária poctivo pripravila na túto novú oblasť a absolvovali sme množstvo školení v SR aj v zahraničí. Výsledkom je, že dnes poskytujeme poradenstvo a služby v oblasti GDPR pre viac ako 250 klientov v rámci SR aj EÚ.   

Podarilo sa nám nastaviť procesy tak, že dokážeme poskytnúť komplexnú službu dosiahnutia súladu v oblasti GDPR pre podnikateľské subjekty už od 89 eur. 


Dosiahnuté výsledky

image2

450 nových klientov ročne

  

Vďaka referenciám od našich spokojných klientov a takisto aj vďaka nášmu efektívnemu systému práce sme dokázali v roku 2018 poskytnúť naše služby až viac ako 450 novým klientom najmä v oblasti založenia obchodných spoločností a v oblasti vypracovania zmlúv o prevode nehnuteľností. 


image3

187 000 eur ušetrených na poplatkoch

Za rok 2018 sme našim klientom spolu len na súdnych a administratívnych poplatkoch ušetrili viac ako 187 000 eur, vďaka čomu naši klienti dostali nielen lacnejšiu službu ako keby si ju boli realizovali sami, ale pevne veríme, že aj kvalitnejšiu, rýchlejšiu a najmä pohodlnejšiu službu. 

image4

Otváranie nových pobočiek v SR

Z dôvodu potrieb našich klientov sme sa rozhodli otvoriť aj nové pobočky našej advokátskej kancelárie v SR. V septembri 2019 je naplánované otvorenie pobočky v meste Košice a následne otvorenie pobočky v meste Bratislava. Aj napriek tomu, že množstvo našich služieb vieme plnohodnotne poskytnúť našim klientom vďaka elektronizácii podaní aj na ďiaľku, chceme aby naši klienti mali aj servis v podobe možnosti riešiť svoje potreby s našimi advokátmi osobne.